Privacy Beleid

Wij vinden uw privacy erg belangrijk. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. IDforkids zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden, die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, ter beschikking stellen. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Persoonsgegevens

Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons aanmeldt, worden persoonlijke gegevens zoals uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om heeft gevraagd. 

 
De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer wij u over uw zending moeten informeren. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden.
Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, kunt u aangeven of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u deze optie aan, dan ontvangt u een e-mail waarin u gevraagd wordt uw aanmelding nog een keer te bevestigen. Indien u uw aanmelding bevestigt ontvangt u onze nieuwsbrief met interessante informatie. U geeft  hier dus uitdrukkelijk toestemming voor. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via de link in de nieuwsbrief of door ons een e-mail te sturen met hierin het verzoek u af te melden. Uw overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens

Bij registratie van uw betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet door IDforkids opgeslagen. De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL (Secure Socket Layer), waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw gegevens te zien. Voor online betalingen werken wij samen met Payment Service Provider Mollie. IDforkids verstrekt uw gegevens alleen voor de administratieve verwerking van uw online betalingen aan Mollie.

 

Cookies en automatisch verzamelde gegevens

Bij elk bezoek aan onze website wordt uw IP adres en, indien mogelijk, uw domeinnaam automatisch door onze server herkend. Wij  bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Wij hebben een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google. Om de privacy van onze bezoekers te waarborgen, wordt het laatste deel van uw IP adres gemaskeerd en daarmee geanonimiseerd. Wij hebben Google niet toegestaan de verzamelde  informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook maken wij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

IDforkids deelt uw persoonsgegevens met een aantal derde partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft, dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw e-mailadres, wat bij ons bekend is. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IDforkids. U heeft tevens het recht op overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over die wij van u beschikken naar u of een andere partij van uw keuze te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@idforkids.nl.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Tot slot

Mocht u na het lezen van ons privacy beleid toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.
 
IDforkids
Keurslanden 20

7542 HJ Enschede

Nederland

info@idforkids.nl

www.idforkids.nl

KvK 80939139

IDforkids kan tussentijds dit privacy beleid aanpassen, bijvoorbeeld wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.